Text odkazu na úvodní stránku

Ochrany proti holubům

Ochranu proti dosedání a hnízdění holubů na fasádách a konstrukčních prvcích lze řešit dvěma způsoby. Na římsy, atiky, okapní žlaby apod. používáme hrotový systém Jakeš. Funkce systému spočívá v pokrytí chráněné plochy hroty, které mechanickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu aniž by se ptáci poranili. Hrotový systém Jakeš se skládá z plastového základního pásku vyrobeného z UV stabilního polykarbonátu a hroty o průměru 1,3mm ze švédské nerezové pružinové oceli.

Základní pásek systému je dlouhý 333 mm,resp 500 mm. Hroty jsou v základním pásku upevněny mechanicky. Délka hrotů je 120 mm, průměr hrotů 1,3 mm. Počet hrotů na 1 m je závislý na typu systému od 42 do 120.

Pokud je zvolena správná varianta systému a pokud je systém instalován dle technologického postupu, je jeho životnost dle našich zkušeností minimálně 10 let. Pro správnou účinnost systému je třeba dodržet základní zásady ošetření, které jsou popsány v technologickém postupu. Velmi důležité je, že systém musí dokonale chránit náletovou hranu plochy, tj. okraj plochy, na který ptáci přistávají, a ze kterého vzlétají. U ploch, které jsou velmi exponované, je nutné, aby byla ochráněna celá chráněná plocha (ne jen náletová hrana), a je vhodné, aby byly hroty zároveň s okrajem anebo jej přesahovaly. Pokud systém bude daleko od okraje nebo nebude ochráněna celá plocha, ptáci na nechráněnou plochu dosednou a funkce systému bude snížena.

Produkty nakoupíte v našem e-shopu

 

Kombinace ochrany V2 a W3 Kombinace ochrany V2 a W3
Hrotová ochrana proti holubům-vazníky Hrotová ochrana proti holubům-vazníky
Hrotová ochrana W3-ochrana silně zatížených ploch Hrotová ochrana W3-ochrana silně zatížených ploch
Hrotový systém V2-římsa do 10cm Hrotový systém V2-římsa do 10cm
Hrotový systém W3-vykrytí celé plochy Hrotový systém W3-vykrytí celé plochy
kombinace síťového a hrotového systému kombinace síťového a hrotového systému